Home Nyheder Visumregler koster milliarder

Visumregler koster milliarder

2
SHARE
Sammen med Turistbranchens Samarbejdsforum kræver Danmarks Rejsebureau Forening, at regeringen ændrer visumreglerne, så turisterne fra visumbærende lande får samme mulighed for adgang til Danmark, som de har til de øvrige nordiske lande. 
 
Den nuværende praksis for turistvisum vurderes af turistbranchen at koste Danmark et årligt tab på flere hundrede millioner kroner i mistede indtægter. På fire udvalgte lande, Kina, Rusland, Ukraine, Kasakhstan og Indien skønner branchen, at tabet udgør 196 millioner om året. 
Turismerapporter tyder på, at den kinesiske turisme vil eksplodere i de kommende år, men væksten smutter tilsyneladende uden om Danmark. 
Prognosen for kinesiske udrejser lyder på en stigning fra cirka 20 millioner kinesere, der rejste udenlands i 2006, til cirka 100 millioner i 2020. Det er en gennemsnitlig årlig vækst på 12,2 procent. 
Beregninger fra turistbranchen viser, at Danmark fra i år og frem til 2020 vil tabe omkring 2.4 mia. kroner alene på kinesiske gæster, der ikke kommer til Danmark som følge af den restriktive visumpolitik. 
 
Rusland, Ukraine og Kina har en hurtig tilvækst af nye millionærer, som ønsker kvalitetsprægede oplevelser. 
 
»De rejser, fordi de har midlerne, og de bruger flere penge end de tyske turister, som kører herop og bor i sommerhus«, siger direktør Lars Thykier fra Danmarks Rejsebureau Forening, som repræsenterer de bureauer, der sælger Danmark til udlandet. 

Skrevet af Hanne Aaen Lassen

2 COMMENTS

 1. Thailændere havde indtil 2001 visa frihed for indtil 3 måneders turist ophold i Danmark uden noget betydeligt misbrug. Efter tiltræden i Schengen blev denne aftale opsagt og Thailand er nu placeret i den lande gruppe, som omfatter bla.a. Albanien, Libyen, Myanmar, Congo, Niger og Tanzania.
  En række lande med mindre traditionelt samkvem med Danmark nyder stadig 3 måneder visa frihed til Danmark som f.eks. Malaysia, Brunei, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Venezuela m.fl. 
  Thailændere, med over 150 års diplomatiske forbindelser til Danmark føler sig forsmået, når de oplever 6 ugers ventetid på at “faa lov at indlevere” en ansøgning om turist visa.
  Inden for den gældende lov er der mulighed for at udvise betydelig fleksibilitet fra Ambassadsen i udstedelsen af turist visa til Thailændere. 
  Det forudsætter dog et klart politisk signal til Ambassaden, at dens rolle er at udstede turist visa “med et smil” til alle Thailændere, medmindre der er en klar mistanke om HØJ GRAD AF RISIKO for, at visum ansøgeren har til hensigt at tage permanent eller længere varende ophold i Schengen*). 
  Herudover vil jeg for Thailands vedkommende finde det naturlig, at Danmark aktivt arbejde for at få dem fritaget for visa til Schengen som forud for 2001.
  Som det er nu, har ambassadens risiko-analyse af ansøgere udviklet sig til en farce. Hvor for eksempel en Thai kvinde, som er gift med dansk forretningmand i Thailand, fik sin ansøgning returneret, fordi hun ikke havde angivet den ægteskabelige status på hendes 2 børn på henholdvis 8 og 9 år.
  Bestyrelses formanden for en af Thailands største banker måtte aflevere 6 måneders personlig bankudskrift for, at det kan vurderes om hans økonomiske situation er af en sådan karakter, at der ikke er risiko for, at ville tage permanent ophold i Danmark.
  Der indgår heller ikke, at en ansøger med 18 tidligere problemfri turist besøg i Danmark skal udfylde personlige detaljer på samtlige af sine voksne søskende i Thailand og deres bopæls adresser m.v. for at få sin ansøgning godtaget.
  Det er en klar tendens, at Ambassadens behandling af turist visa tvært imod har bevæget sig i retning af indsamling af stadig mere unødig dokumentation, som det natuligvis er tidskrævende at håndtere. Bone fide ansøgninger burde ekspederes med minimum af dokumentation indenfor de gældende regler. De udsendte medarbejdere burde også have systemer der i højere grad kunne udnytte det danske lokal kendskab som findes I de enkelte lande i Deres vurdering af bone fide ansøgere. 
  Danmarks turist industri må stå hårdere fast på at få akcepteret turismen som den vigtige valuta indtjeneing for Danmark den er, på lige linie med de interesser dansk industri har. 
  Hvor Ambasadernes handels afdelinger aktivt promoter dansk industri eksport og gennem favorabel kredit formidling fremmer dansk eksport synes nogle Ambassadernes visa afdelinger at bruge megen energi på at skabe kunstige hindringer gennem over administration !
  Med over 135,000 danske turister, der rejser til Thailand om året, men kun 15,000 Thaier som rejser den anden vej til Danmark – hvoraf 10,000 endog skønnes at være fastboende i Danmark – ligger der en alvorlig udfordring for ambassaden i at rette op på uligevægten i “samhandlen” indenfor turisme !
  Jeg har ved flere lejligheder bragt de mange signaler fra thaisiden, om urimelig visa håndtering videre til den Danske Ambassade i Bangkok, uden at det har ført en ændret procedure.
  Derfor er det påkrævet, at vi får en bredere debat, så vi får en rimelig løsning på problemet, der kun kan skade det danske turisterhverv.

  Stig Vagt-Andersen, Adm Dir Ben Adisti Co. Ltd (inbound thai tour operatoer) Bangkok Thailand

  *)         Hvor Ministeriet for flygtninge, indvandere og integration i sit notat om visum praksis af 31 marts 2008 ( http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/445E89E3-5C05-4AA1-AEE7-A504886DFC64/0/notat_om_visumpraksis_af_31_marts_2008.pdf ) taler om, at der skal være en formodningsvurdering, der “kræver en høj grad af risiko for, at visumansøgeren vil tage fast ophold eller ophold af længere varighed i Danmark eller øvrige Schengen lande, før der kan meddeles afslag på Schengen visa” synes Ambassaden i sin nuværende visa behandling at tage udgangspunkt i at alle er uønskede indtil andet er bevist gennem en meget omfattende dokumentation.

 2. Bagerlauget siger “Spis brød til”. At læse disse udtalelser er lidt som at høre Mads Clausens (Danfoss) og Arlas jammer under Mohammedkrisen. Skulle nogen have glemt det, så gik deres indsigelser kort fortalt ud på at vores ytringsfrihed ikke var så vigtig som deres eksport. Det hjælper ikke noget at sidde og kigge på dansk politik igennem et køkkenrullerør. Jovist, påvirker udlændingepolitikken erhvervslivet generelt og turismen i særdeleshed, men der er jo en grund til at poltikken er som den er. Kinesere og andre er jo ikke blot én homogen gruppe, som altid pænt rejser hjem igen, når deres ferie i Danmark er overstået. Det ville tjene Turistbranchens Samarbejdsforum og DRF til ære, hvis man forstod at tænke lidt mere i helheder, frem for at stille sig op i hylekoret af interessegrupper, der kræver at lige netop DERES lille hjørne af virkeligheden sættes over alt andet.

Comments are closed.