Home Nyheder Turisme kan blive dansk vækstlokomotiv

Turisme kan blive dansk vækstlokomotiv

1
SHARE
Susanne Nordenbæk.
Susanne Nordenbæk.

Anbefalingerne fra Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi understreger, at turismen er et væksterhverv, der skal satses stort på.

Det kræver en offensiv strategi for den bedste udnyttelse af potentialet. Derfor har Dansk Erhverv regnet på tre scenarier for danske turisme, som kan opnå op mod 38.500 nye arbejdspladser inden 2030.

”Vores beregninger viser, at hvis man handler nu, er der rigtig mange arbejdspladser at hente – også i udkantsområderne. Turismen er klar til at tænke nyt, men det kræver politiske håndsrækninger, hvis det fulde potentiale skal indfries,” siger chefkonsulent i Dansk Erhverv, Susanne Nordenbæk.

Dansk Erhverv har regnet på tre scenarier – hvis væksten fortsætter som hidtil, hvis væksten følger UNWTOs skøn, eller hvis væksten følger den hidtidige udvikling i vores nabolande. Alle tre scenarier peger på milliardindtægter og øget beskæftigelse, og i bedste fald kan vi se frem til en meromsætning på 17 milliarder kroner svarende til 38.500 flere arbejdspladser i 2030.

”Akilleshælen er det høje danske prisniveau på grund af det høje skatte- og afgiftstryk, og samtidig er branchen udfordret af lav produktivitet. Derfor er det afgørende, at turisterne oplever god service og attraktive produkter,” siger Susanne Nordenbæk.

”Et af forslagene går på en revitalisering af kystturismen, som har et stort uforløst potentiale og kan være med til at skabe vækst og arbejdspladser, hvor der i særlig grad er brug for ny erhvervsudvikling.”

”Mere effektiv og innovativ international markedsføring er også et vigtigt element, hvis turisterhvervet skal udvikle sig til et vækstlokomotiv. Det kræver flere midler, udbygget samarbejde med andre sektorer som for eksempel kulturlivet, og at de eksisterende indsatser trækker i samme retning,” slutter Susanne Nordenbæk.

1 COMMENT

Comments are closed.