Home Nyheder Scandic bevarer stærk position

Scandic bevarer stærk position

0
SHARE

For sammenlignelige hoteller samt ved uændrede valutakurser faldt indtægterne med 12% og indtægterne pr. tilgængeligt værelse (RevPAR) med 12%. Driftsoverskuddet (EBITDA) beløb sig til 23,2 mio. Euro mod 55,8 mio. Euro i første halvår 2008, hvilket svarer til en nettofortjeneste på 7,3% mod 14,6% i samme periode sidste år.

 

I årets løb er der åbnet fire nye hoteller med sammenlagt 518 værelser, og der er indledt to nye hotelprojekter med sammenlagt 491 værelser.

 

Frank Fiskers, koncernchef og adm. direktør, siger i sin kommentar til halvårsregnskabet:

”Den globale økonomiske krise har haft en dramatisk indvirkning på virksomhedernes rejseaktivitet, og 2009 har været et af de svageste år nogensinde for hotelbranchen. Scandic har bevaret sin markedsposition og vores forretningsmodel, geografiske spredning og kundesammensætning har bidraget til, at vi har klaret konjunkturnedgangen bedre end markedet som helhed.

 

”Scandic indledte i efteråret 2008 et spareprogram, da vi så, hvordan markedet begyndte at svækkes. Programmet, som ventes at give en samlet effekt i 2009 på 32 mio. Euro, er nu fuldt implementeret, og vi har dermed kunnet kompensere for dele af indtægtsnedgangen.

 

”I løbet af året har vi overtaget to hoteller i København og overtaget driften af to hoteller i Sverige. Vi har nu 11 nye hoteller i pipelinen med 2.844 værelser, som åbner i løbet af 2010-2011.

Skrevet af Flemming Juul