Home Nyheder Nærmere en ny Øresundstunnel

Nærmere en ny Øresundstunnel

0
SHARE

tunnelkortEt dansk-svensk møde kan betyde et stort skridt fremad for planerne om en ny tunnel mellem Helsingør og Helsingborg. Det håber Region Skånes formand, Henrik Fritzon.

Det var politikerne i samarbejdsorganet Greater Copenhagen & Skåne Committee, som mødtes i Malmö onsdag for at beslutte en fælles trafikplan for Øresundsregionen. I komiteen deltager repræsentanter for 79 kommuner i Skåne og Østdanmark, samt de tre regioner i samme område, som har 3,9 millioner indbyggere.

I trafikplanen er visionen, at Øresundsregionen i 2020 skal være ’et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesrige metropoler i Europa’.

Problemet er, at regionen strækker sig over en nationsgrænse og at infrastrukturen i dag planlægges separat i Sverige og Danmark. Hvis infrastrukturen ikke skal stå i vejen for økonomisk udvikling, er der behov for en dansk-svensk helhedsstyrelse.

Nu er ambitionen for regionens politiske ledere sammen at presse på hos de respektive regeringer. At et tunnelbyggeri mellem Helsingør og Helsingborg står højt på prioriteringen er der bred tilfredshed med.

Det forventes, at en forbindelse kan stå klar allerede inden 15 år. Det kan gennemføres uden statslig finansiering og det foreslås, at det statsejede Øresundsbrokonsortie, som byggede Øresundsbron får til opgave at bygge den nye forbindelse efter samme model for lånte penge. Afgifter fra brugerne skal tilbagebetale lånet.

Det nuværende forslag lyder på to HH-tunneler, dels en for persontogstrafik mellem de to bykernerner, dels en motorvejstunnel syd for byerne. Prisen er beregnet til omkring 20 milliarder kroner.