Home Nyheder Intensiv indsats mod luftforurening i CPH

Intensiv indsats mod luftforurening i CPH

1
SHARE

Det får CPH til at intensivere kampen for bedre luftkvalitet, en kamp, som påkalder sig international interesse.

”En ny rapport opsummerer den viden, vi har opbygget de seneste fem år med at kortlægge og forbedre luftkvaliteten. Rapporten viser, at det er de ultrafine partikler, der er vores største udfordring,” siger driftsdirektør Kristian Durhuus. ”Man skal ikke blive syg af at arbejde i Københavns Lufthavn, og vi gør alt, vi kan, for at minimere den sundhedsmæssige risiko.”

Dansk Center for Miljø og Energi (DCE) har fra 2009 til 2011 målt og kortlagt luftforureningen i CPH. DCEs endelige rapport viser, at koncentrationen for hovedparten af de undersøgte forureningskomponenter ligger under grænseværdierne. Undtagen de ultrafine partikler, som ligger to til tre gange højere end på H.C. Andersens Boulevard, som er en af de meste trafikerede gader i København. Der er ingen grænseværdier for ultrafine partikler. De vigtigste kilder til luftforureningen er handlingkøretøjer, flyenes hovedmotorer og hjælpemotorer.

”Vi har iværksat en række initiativer, der skal reducere partikelforureningen. Det drejer sig primært om indførelsen af mere såkaldt ”grønt grej”, fx køretøjer med partikelfiltre og forskellige typer eldrevet udstyr,” siger Kristian Durhuus.

Konkret betyder det, at lufthavnen har købt eldrevne mobile elektricitetsforsyninger til fly (GPU’er), som ellers har kørt på diesel, ligesom forurenende udstyr løbende udfases til fordel for mere miljørigtige alternativer.

Københavns Lufthavns offentliggørelse af måleresultaterne har skabt internationalt fokus på problemerne med ultrafine partikler.

”Det kommer sandsynligvis til at gavne vores arbejde. Det betyder, at vi ikke længere arbejder alene, men at vi forhåbentlig vil kunne komme til at samarbejde med kolleger, så der kan skabes bredere internationale erfaringer”, siger Kristian Durhuus.

Skrevet af Flemming Juul

1 COMMENT

  1. Det er rent PR marketing a la RYANAIR. Bemærk at der ingen tal eller procenter er for den forventede nedbringelse og lur mig den er under 2 % for det er det som GPUere o.l. maksimalt kan udgøre i f.t. de andre faktorer

Comments are closed.