Home Nyheder Hårde tider for CPH

Hårde tider for CPH

0
SHARE

Det er især på grund af et fald i passagerantallet på 13% i forhold til samme periode 2008. Der er tegn på, at passagertallet i slutningen af halvåret er ved at stabilisere sig – omend på et lavere niveau end sidste år.

”Sommertrafikken har været fornuftig med et fald på 7-8% og meget tyder på, at faldet er bremset, og at passagerantallet er ved at stabilisere sig på et lavere niveau. Det betyder ikke, at krisen er slut, og vi er fortsat usikre på, hvordan rejsemønstret for de forretningsrejsende vil forme sig,” siger Københavns Lufthavnes adm. direktør Brian Petersen.

CPH har haft øgede afskrivninger som følge af investering i serviceforbedringer, øgede personaleomkostninger på grund af omstruktureringer og øgede finansielle omkostninger efter en nylig gennemført refinansiering, der delvist blev opvejet af tilbageførsel af hensættelser. Sammen med det faldende passagertal har dette påvirket såvel omsætning som indtjening negativt.

Omsætningen faldt med 7% til DKK 1.425 mio., og resultatet før skat blev på DKK 394 mio., hvilket er 31%  lavere end første halvår 2008. Antallet af passagerer er faldet med 13%. Faldet blev dog reduceret til 8,7% i juni, hvilket viser, at mange har valgt at rejse på sommerferie trods økonomisk afmatning.

Antallet af passagerer ventes at falde i 2009. På baggrund af den negative forventning ventes resultat før skat fortsat at være lavere end i 2008, når der korrigeres for særlige forhold.

 

Skrevet af Flemming Juul