Home Nyheder Godt år for Billund Lufthavn A/S

Godt år for Billund Lufthavn A/S

0
SHARE

billund-lufthavn1-800x473Lufthavnen havde i 2015 et overskud på 43,6 millioner kroner – en forbedring på 22,1 millioner i forhold til 2014. Omsætningen steg med 4,5% til 649,2 millioner kroner – en stigning på 28,1 millioner.

For sjette år i træk steg passagertallet og endte på 2.909.231, hvilket er en stigning på 2%. Igen i 2015 var det udenrigsruterne, der stod for væksten med 1.893.745 rejsende.
”De mange nyheder i første halvdel af året bidrog godt til stigningen, ligesom flere af de eksisterende flyselskaber havde god fremgang. Når økonomien så følger med passagerstigningen, er der god grund til at glæde sig”, siger adm. direktør Kjeld Zacho Jørgensen.

Lufthavnen fordobler i 2015 årsresultatet, hvilket er bedre end forventet. Af en omsætningsstigning på 28,1 millioner kroner lander 22,1 millioner på bundlinjen. Det er altså lykkedes at hæve omsætningen, uden at omkostningerne er fulgt med.
Det skaber stor tilfredshed hos bestyrelsesformanden, direktør Clas Nylandsted Andersen: ”Det er udtryk for en stigende effektivitet, dels begrundet i investeringer i teknologiske forbedringer, dels en kompetent indsats fra medarbejdernes side. Billund Lufthavn har en dygtig og engageret medarbejderstab, der løbende er med til at udvikle og forbedre servicen over for passagererne”.

Det stigende passagertal gemmer på en del udsving. Det er især netværksselskaberne, der har genereret en god vækst, mens Ryanair har op mod 100.000 færre passagerer end året før. En konsekvens af færre destinationer samt nedlæggelse af selskabets base i sommeren 2015.

Chartertrafikken havde et fald på 3,3% men oplevede alligevel en god sæson, hvor størstedelen af flysæderne blev solgt. Indenrigstrafikken havde en lille tilbagegang på 1,2%.

Trods udsvingene betragter lufthavnen 2015 som et normal-år, hvor der skete ændringer i flytrafikken både i op- og nedadgående retning, men hvor der ikke var ekstraordinære begivenheder, der påvirkede lufthavnsdriften.

I 2015 genererede Billund A/S et cash flow på 113,4 millioner kroner fra driften før finansielle poster. Den langfristede gæld er nedbragt med 39,2 millioner, nettorenteudgifter på 19,3 millioner og investeringer på 34.2 millioner kroner.