Home Nyheder DSBs IC4 Plan B dur ikke

DSBs IC4 Plan B dur ikke

0
SHARE

DSB_IC4_in_Aarhus_2Redegørelsen for alternativerne til IC4 kan ikke godkendes som beslutningsgrundlag, konkluderer revisionsfirmaet Deloitte ifølge Ingeniøren.

Deloitte har af Transportministeriet fået til opgave at kvalitetssikre den redegørelse, som DSB har døbt Plan B. Men kritikken er både hård og ligefrem. DSBs forslag er ifølge revisionsfirmaet udokumenterede, og vurderingerne ‘har i højere grad karakter af at være subjektive end objektive og faktabaserede’.

”Vi finder derfor ikke, at det er muligt at kvalitetssikre Plan B som et endeligt beslutningsgrundlag”,skriver Deloitte i rapporten.

DSB skulle identificere den kapacitetsmangel, der opstår, hvis IC4 og IC2 skrottes og belyse mulighederne for at dække manglen, skriver finans.dk.

Ifølge Plan B vil DSB stå med 11.000 manglende pladser, hvis IC4 droppes. Det er ikke muligt at lease tog, og det kan ikke betale sig at købe nye. Hvis IC4 alligevel droppes, er den bedste løsning kundeforringelser og udskudte jernbaneprojekter.

Deloitte påpeger flere huller i Plan B: ”Dokumentationen for selve udfordringen er meget kortfattet, og der indgår ikke bilag eller baggrundsinformation, der i detaljer beskriver brug af metode og data”.

Samtidig planen for kortsigtet, og det begrænser ifølge Deloitte DSBs vurdering af IC4-alternativerne. DSB når frem til, at det ikke kan betale sig at købe nye dieseltog, fordi jernbanen frem til midten af 2020’erne bliver elektrificeret. Og det er ifølge DSB næppe muligt at få leveret nye diseltog før 2020.

”Det er Deloittes vurdering, at et længere perspektiv ville give mulighed for at vurdere anvendelsen af dieseltog i sammengæng med indfasning af Fremtidens Tog efter år 2022. Og mulighederne for at anvende de tog, DSB har i forvejen, er ikke ordentligt dokumenteret”.