Home Nyheder Brancheprogram for Folkemødet

Brancheprogram for Folkemødet

0
SHARE

Folkemoedet2De endelige programmer ligger nu klar og der lægges ud om torsdagen med ’Vision for dansk turisme’ i Turisternes Hus, Kæmpestranden, S29.

Der er velkomst klokken 17.15 ved formand for Turisterhvervets Samarbejdsforum, Steen Seitner, Erhvervs – og vækstminister, Annette Vilhelmsen og Formand for Danmarks Vækstråd, Lars Nørby Johansen med debat mellem erhvervs- og vækstministeren og vækstrådets formand

17.35 starter temadebatterne med oplæg om ’Fremtidens kunder’ ved Ina Thorndahl, DanHostel og Lars H. Olsen, Videncenter for Kystturisme. ’Tilgængelighed i Danmark’ ved Lars Thykier, Danmarks Rejsebureau Forening, Sune K. Jensen, Dansk Industri Service i turismen, Katia K. Østergaard, Horesta, Kirsten Hauge, Danmarks Restauranter & Caféer Markedsføring, Mette Feifer, Dansk Erhverv og Poul Fejer Christiansen, Campingrådet med afsluttende bemærkninger ved erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen

Fredag er temaet ’Udviklingen i dansk turisme’  med start klokken 12.30. Emnerne er markedsføring, jobskabelse og rammevilkår for dansk turisme. Skal erhvervet vente på, at politikkerne ændrer rammebetingelserne eller politikerne på, at erhvervet går i gang med at investere? Pris- og afgiftsniveauet i Danmark. Bedre sammenhæng mellem pris, service og kvalitet. Markedsføring af Danmark som rejsedestination gennem events. Moms, visum og energiafgifter. Bedre nordisk samarbejde i forhold til fjernmarkeder. Kulturturisme i store og i små byer – og på landet

Deltagere: VisitDenmark, Mike Legarth (K), Benny Engelbrecht (S), Destination Bornholm, Dansk Erhverv, Danmarks Rejsebureau Forening, Danmarks Restauranter & Caféer og Horesta

Klokken 13.10: Udvikling af destinationer, regioner og produkter. Skal vi lade hver destination udvikle det, de er bedst til, eller satse på større landsdækkende tiltag? Destinations- og kompetenceudvikling i lyset af, at der kommer færre midler fra EU. Samarbejde mellem aktører på tværs af kommunale og regionale grænser.

Kritisk masse i opgaveløsningen. Samspillet mellem naturen, lokale fødevarer, gastronomi og turisme. Cykelturismen som kæder alle Danmarks oplevelser sammen.

Deltagere: Videncenter for Kystturisme, Jens Stenbæk (Region Sjælland), Hans Christian Thoning (V), Østdansk Turisme, DanHostel, Dansk Industri, Cyklistforbundet.