Home Nyheder Tidligere WoCo-ledere går fri af erstatningskrav

Tidligere WoCo-ledere går fri af erstatningskrav

0
SHARE

melodi-grand-prix-2014-foto-Andres-Putting-EBU-800x532Erhvervsstyrelsen zoomer nu ind på tidligere bestyrelsesformand for Wonderful Copenhagen Michael Metz Mørch, der som den eneste fra ledelsen risikerer et erstatningskrav på 21 millioner kroner efter Melodi Grand Prix i København

Erhvervsstyrelsen er på tilbagetog i Grand Prix-skandalen. Oprindeligt lød erstatningskravet fra styrelsen overfor en halv snes medlemmer af den tidligere direktion og bestyrelse på 46 millioner kroner. Nu går størstedelen af ledelsen fri, og kun tidligere bestyrelsesformand Michael Metz Mørch risikerer et erstatningskrav på 21 millioner kroner, skriver business.dk

Michael Metz Mørch, som i dag er generalsekretær i Det Danske Kulturinstitut, kritiseres for ’groft at have tilsidesat sine pligter som bestyrelsesformand til at sikre en forsvarlig beslutningsproces i bestyrelsen’.

Han undlod bl.a. at orientere bestyrelsen om, at fonden ikke var retlig forpligtet til at dække underskuddet i det datterselskab, som stod for European Song Contest 2014. Han fortalte heller ikke bestyrelseskollegerne, at Erhvervsstyrelsen skriftligt havde meddelt, at styrelsen skulle give sit samtykke, inden WoCo dækkede underskuddet.

Om de menige bestyrelsesmedlemmers rolle skriver styrelsen: ”Det er styrelsens vurdering, at de menige bestyrelsesmedlemmer ikke har pådraget sig et ansvar for beslutningen om underskudsdækning, idet de har haft rimelig grund til at tro, at fonden var forpligtet til at træffe en sådan beslutning”.

Om WoCos tidligere direktør Lars Bernhard Jørgensen hedder det: ”Der findes ikke grundlag for at anse direktøren for erstatningsansvarlig, idet beslutningen herom er truffet af bestyrelsen, og idet direktøren ikke ses at have meddelt bestyrelsen urigtige eller ufuldstændige oplysninger som grundlag for denne beslutning.”