Home Nyheder Signalement af kystturister i Danmark

Signalement af kystturister i Danmark

0
SHARE

Hvem er kystturisterne i Danmark? Hvorfor vælger de at holde ferie her? Hvordan bor de, hvor længe bliver de, hvor mange penge bruger de? Og er de tilfredse? Det er nogle af de spørgsmål, som Videncenter for Kystturisme (CKT) nu giver svarene på i en stor analyse, ’Kystturisterne i Danmark’. 

Kystturisme er defineret som al turisme udenfor de fire største byer og er en vigtig økonomisk faktor for dansk turisme med en samlet omsætning på 34 milliarder kroner og 68.000 job målt på basis af 2010-tal.

“Kystturismen har stor betydning for hele landet, men er også under pres med færre overnatninger de senere år. Vi er i konkurrence med mange tilbud fra hele verden,” fastslår Lars H. Olsen, direktør for Videncenter for Kystturisme.

“Der er brug for en målrettet indsats for at forbedre kystturismen og dens konkurrenceevne – især i en tid, hvor hele Danmark mangler vækst og nye arbejdspladser – og her bliver den nye analyse et vigtigt redskab.”

Undersøgelsen dækker hele Danmarks kystturisme og bygger på personlige interviews med 5.605 kystturister på landsplan, som VisitDenmark har gennemført i 2011. Analysen præsenteres på konferencen “Kystturismen som vækstskaber”, arrangeret af Dansk Erhverv i samarbejde med CKT.

“Vi glæder os over, at der er kommet fokus på kystturismen, der spiller en meget stor rolle for det lokale erhvervsliv og ikke mindst vækst og beskæftigelse udenfor de større byer,” understreger markedsdirektør Mette Feifer, Dansk Erhverv.

“Derfor er det vigtigt at få rettet op på tilbagegangen de senere år, og det er en stor udfordring – ikke mindst på grund af det høje pris- og afgiftsniveau, der gør det dyrt at være turist i Danmark.”

Forholdet mellem prisen og turisternes oplevelse af kvalitet er et vigtigt fokusområde for udviklingsarbejdet hos CKT. Den nye analyse dokumenterer også, at her er et vigtigt indsatsområde. Overordnet svarer turisterne, at de ikke oplever den kvalitet, som de mener, at det høje prisniveau burde udløse.

“Det er en generel akilleshæl for vores kystturisme. I en skarp international konkurrence skal der være det rigtige forhold mellem pris og kvalitet – ellers vælger forbrugerne bare andre steder at tage hen. Derfor er det en problemstilling, der skal tages meget seriøst,” fastslår Lars H. Olsen.

“Undersøgelsen specificerer desværre ikke, hvilke konkrete udgifter, der påvirker tilfredsheden, men det er noget af det, vi nu arbejder videre med at analysere, så vi kan samle viden til en målrettet indsats.”

Analysen viser også, at kystturisterne generelt er tilfredse med overnatningsstedet, og det er en tilfredshed, der går igen i alle regioner. Men på områder som f.eks. serviceniveau generelt samt udbud og kvalitet af spisesteder og attraktioner er der plads til forbedring, og det slår igennem i den samlede vurdering af pris og kvalitet.

Hele analysen “Kystturister i Danmark” samt mere information om Videncenter for Kystturisme kan findes på www.ckt.dk