Home Nyheder Selskabsmeddelelse fra Cimber

Selskabsmeddelelse fra Cimber

0
SHARE

”Første kvartal 2010/11 levede op til ledelsens forventninger. Kraftig vækst i antallet af egne passagerer på 33% samt fastholdelse af yield på uændret niveau førte til en stigning i omsætningen i 1. kvartal 2010/11 på 27% til DKK 526 mio. (DKK 414 mio. i 2009/10).

Enhedsomkostninger før flybrændstof (CASK) blev i 1. kvartal 2010/11 reduceret med 13% (11% inkl. flybrændstof) sammenholdt med 1. kvartal 2009/10.

Det primære driftsresultat (EBIT), korrigeret for effekt af askeskyens lukning af luftrummet på DKK 11 mio., blev et overskud på DKK 1 mio. (underskud på DKK 25 mio. i 2009/10), hvilket er det bedste kvartalsresultat de seneste år. Det primære driftsresultat (EBIT) blev ukorrigeret et underskud på DKK 10 mio.

Cimber Sterling fastholder de tidligere udmeldte forventninger for 2010/11.

Som tidligere kommunikeret og oplyst i formandens beretning på generalforsamlingen den 19. august 2010 har Cimber Sterling sikret en mellemfinansiering, der forventes opretholdt indtil etablering af lån med delvis statsgaranti og/eller refinansiering af fly forventes at falde på plads.

Trafiktal for juli/august 2010 bliver offentliggjort den 7. september 2010 kl. 11:00 og delårsrapporten for 1. kvartal 2010/11 bliver i sin helhed offentliggjort den 15. september 2010 kl. 8:00.

Adm. direktør Jacob Krogsgaard præsenterer delårsrapporten ved en webcast, som vil være tilgængelig på Cimber Sterlings hjemmeside www.cimber.dk torsdag den 15. september fra kl. 15.00”.

Skrevet af Flemming Juul