Home Nyheder Retningslinier for Mexico-rejser

Retningslinier for Mexico-rejser

0
SHARE

Udenrigsministeriets rejsevejledning fraråder i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsen alle rejser til Mexico, som ikke er nødvendige. De henviser til, at der er rapporteret adskillige tilfælde af ’Ny influenza’, der smitter mellem mennesker. De danskere, der er i Mexico, bør følge anvisninger fra de mexicanske myndigheder.

På den baggrund udsender Ankenævnet følgende retningslinjer:

 

Med hensyn til pakkerejser finder Ankenævnet, at den rejsende må anses for at være udsat for en vis nærliggende fare for liv eller helbred ved indrejse/ophold i Mexico. På det foreliggende grundlag er kunden derfor berettiget til at afbestille rejsen til Mexico. Efter Ankenævnets opfattelse har kunden retten, hvad enten rejsen måtte anses for at være ’nødvendig eller ikke nødvendig’ at foretage.

 

En tilsvarende afbestillingsret gælder efter Ankenævnets opfattelse også, hvor pakkerejsen består af fx et krydstogt med anløb i Mexico, eller med transit i en lufthavn i Mexico.

Kunden kan tidligst 14 dage før rejsens begyndelse benytte retten til at afbestille. Afbestillingen indebærer, at kunden skal have tilbagebetalt kontant samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Kunder, der pga. influenzaen transporteres hjem før den aftalte hjemrejsedato, har krav på et forholdsmæssigt afslag i rejsens pris. Kunder, der pga. influenzaen ikke kan transporteres hjem til den aftalte hjemrejsedato, skal indkvarteres på passende vis uden udgift for kunden for selve indkvarteringen. Kunden er ikke berettiget til at kræve erstatning for lidte tab, heller ikke ved for sen hjemkomst, da der er tale om force majeure.

 

Ved køb af indkvartering alene er Ankenævnet kompetent til at behandle sager i form af udelukkende køb af indkvartering i udlandet, såfremt ydelsen hidrører fra rejsearrangører, der er registreret i Rejsegarantifonden.

 

En kunde der har bøbt en sådan ydelse i Mexico, er berettiget til at afbestille denne ydelse, men ligeledes her tidligst 14 dage før indkvarteringen skal finde sted. Kunden skal have indbetalte beløb kontant tilbagebetalt. Kunden er ikke berettiget til at kræve erstatning for eventuelt lidte tab.

 

Ved køb af kun flytransport henvises til behandling i Forbrugerklagenævnet.

Skrevet af Flemming Juul