Home Nyheder Øget kvalitet i dansk turisme

Øget kvalitet i dansk turisme

0
SHARE

Dansk Standard har i samarbejde med over 50 repræsentanter for turismeerhvervet på vegne af Erhvervsministeriet udarbejdet en Vejledning for Dansk Kvalitetsturisme.

Vejledningen kan både bruges af destinationer og aktører i hverdagen samt ved undervisning af nye medarbejdere.

Vejledningen er en guide til at arbejde målrettet og systematisk med kvalitets- og serviceforbedringer i turistbranchen. Den formulerer fælles tilgange til service og kvalitet og skal være med til at styrke Danmark som turistmål. Vejledningen giver både enkelte aktører og samlede destinationer redskaber til at arbejde systematisk og målrettet med at øge kvaliteten og serviceniveauet.

”På serviceøkonomuddannelsen i Dania, hvor vi uddanner unge talenter til turismebranchen, inddrager vi vejledningen i vores undervisning. Vi vil bidrage til at øge kvaliteten i dansk turisme ved at sikre, at alle vores dimittender både kender og forstår vejledningen i praksis. Vi vil øge brancheforståelsen ved at indgå i praksisnære læringsprojekter sammen med virksomheder fra branchen. På den måde vil både aktører i vores netværk og vores dimittender blive rustet til fremtidens kvalitetssikring”, siger Andreas Fjord Bonven, udviklingskonsulent og lektor på Erhvervsakademiet Dania.

Vejledningen for Dansk Kvalitetsturisme består bl.a. af tjeklister, gode råd, inspiration og eksempler på best practice. Den giver hjælp til en systematisk gennemgang af alle forhold, der kan forbedre turisternes samlede oplevelse – lige fra overnatning, spisesteder og attraktioner til transport, information og skiltning.

Niels Madelung, chefkonsulent i Dansk Standard og projektleder på vejledningen: ”Vejledningen tager udgangspunkt i principperne fra kvalitetsledelsesstandarden ISO 9001 – tilpasset turistaktører og destinationers specifikke behov og særkende. ISO 9001 er på samme måde anvendt til andre brancherettede kvalitetsvejledninger og standarder udviklet af Dansk Standard.