Home Nyheder Millioner at spare på møder og events

Millioner at spare på møder og events

0
SHARE

Danske virksomheder bruger årligt 2-3,3 milliarder kroner på større møder og events, og heraf kunne helt op til 850 millioner spares over tre år, vurderer Carlson Wagonlit Travels globale analysecenter, CWT Travel Management Institute.

 

På baggrund af en ny undersøgelse af møde- og eventplanlægningen over hele verden vurderer analysecentret, at erhvervslivet kan skære 10-25% af omkostningerne og samtidig øge udbyttet, hvis de omfattes af virksomhedernes strategi og politik for rejseaktivitet.   

 

På møder og events  bruges i snit mellem 35 og 60% af det beløb, som virksomhederne i øvrigt bruger på forretningsrejser og ofte sker planlægningen ikke centralt, men ude i de enkelte forretningsenheder. Dermed går synergier og indkøbsfordele tabt, og administrationen bliver unødigt ressource­krævende. 

 

”Man kan undre sig over, at kun halvdelen har en strategi for, hvordan de får mest muligt ud af investeringen og at kun hver anden virksomhed har faste procedurer, som kan sikre effektiv afvikling,” siger Sophie Hulgard, adm. direktør for Carlson Wagonlit i Danmark.

 

Rapporten ”Meetings and Events: Where Savings Meet Success”, beskriver otte tiltag, som de mest omkostningseffektive virksomheder anvender for få maksimalt udbytte af investeringen. De analyserer alle M&E-investeringer og opretter en effektiv M&E-organi­sa­tion. De har en M&E-strategi og –politik. De lægger et årligt M&E-budget og har en M&E-kalender for hele virksomheden. De arbejder professionelt med leverandørvalg og –forhandling. De har en fast procedure for planlægning og gennemførelse af M&E. De har en effektiv deltagerregistrering. De har et effektivt system til styring af alle udgifter ifm. M&E. De evaluerer bredt på målopfyldelsen ifm. M&E.

Skrevet af Flemming Juul