Home Nyheder Kristiansand Havn dømt til erstatning

Kristiansand Havn dømt til erstatning

0
SHARE

Som følge af udelukkelse fra havnen måtte katamaranen HSC Fjord Cat gennemføre tabsgivende vintersejladser i 2008. Erstatningsbeløbets størrelse skal fastlægges i en særlig retssag. Kristiansand Havn skal også dække Fjord Lines sagsomkostninger med to millioner norske kroner.

”Vi er glade for, at retten har givet os medhold i, at Kristiansand Havn ikke havde ret til at stille krav om godstransport og helårlig drift som vilkår for brug af havnen. HSC Fjord Cat kan ikke sejle over Skagerrak om vinteren, og markedsmæssigt er der heller ikke grundlag for øget kapacitet mellem Kristiansand og Hirtshals i vintermånederne. Kravet om godstransport og helårlig drift betød derfor, at Color Line fik monopol på ruten, hvilket vi i øvrigt ikke tror var en uønsket konsekvens”, siger adm. direktør Ingvald Fardal.

Fjord Line søgte i september 2008 Kristiansand Havn om godkendelse af sin fartplan for sommerhalvåret 2009. Havnebestyrelsens beslutning om at kræve godstransport og helårlig drift blev af rederiet anket til Kystverket som brud på havnelovens bestemmelser og blev også indklaget for EFTAs overvågningsorgan ESA. Kystverket gav Fjord Line medhold og det samme gjorde Fiskeri- og kystministeriet.

I dommen fra tingretten hedder det: ”Når KH også siden har valgt at opretholde sit standpunkt på trods af Kystverkets beslutning, ministeriets opbakning heraf og de foreløbige udtalelser fra ESA, viser dette, at der ikke foreligger manglende viden om retstilstanden, men manglende vilje til at acceptere denne.”

Kristiansand Havn ophævede først forbuddet 18. maj 2009 – alt for sent til, at Fjord Line kunne få markedsført og gennemført sejladser mellem Kristiansand og Hirtshals. For sommersæsonen 2010 er der givet tilladelse til sejlads for Fjord Line Express i perioden april – september.

Skrevet af Flemming Juul