Home Nyheder Kommuner sløjfer bopælspligten

Kommuner sløjfer bopælspligten

0
SHARE

Især landets yder- og landkommuner vil tilbyde køb af helårshuse som fritidsboliger for at tiltrække nye beboere.

Over 75.000 helårshuse står ubeboede landet over og flere af dem har stået tomme længe. Nu prøver en række kommuner at gøre noget ved problemet gennem at sløjfe bopælspligten og tilbyde brug af helårsboliger som fritidshuse.

Det viser en rundspørge, som DR Nyheder har lavet hos landets 63 såkaldte yder-, land- og mellemkommuner, der af myndighederne ikke bliver kategoriseret som bykommuner, og som ofte har problemer med ubeboede huse og lange liggetider.

I rundspørgen svarer fem ud af seks kommuner, at de enten tilbyder flexboligstatus på helårshuse, eller at de ikke håndhæver boligreguleringslovgivningens krav om bopælspligt i helårsejendomme.

”Det er et godt redskab når man kæmper med overkapacitet af boliger i landdistrikterne og de mindre byer”, siger professor Anne-Mette Hjalager, der blandt andet forsker i landdistrikternes muligheder for bosætning.

Vordingborg Kommune er en af de kommuner, der har givet flest flexboligtilladelser. I alt har kommunen givet 76 tilladelser sidste år. I 2015 var tallet 69.

”Den demografiske udvikling i landdistrikterne går den modsatte vej af, hvad vi egentlig gerne så. Vi har en stagnation eller tilbagegang i befolkningen”, siger Anne-Mette Hjalager og understreger, at størstedelen af flexbolig-ejerne ikke vælger at flytte til deres flexbolig, men betragter dem som et sommerhus.