Home Nyheder Fortsat debat om Metro mellem København og Malmö

Fortsat debat om Metro mellem København og Malmö

0
SHARE
Foto: News Øresund.

Malmö og Københavns kommuner har fået bevilget finansiering fra EUs Interregprogram til fortsat undersøgelse af muligheden for at bygge en tunnelbane mellem byerne.

Det var i marts at København og Malmö kommuner sendte en fælles ansøgning om fortsat finansiering fra EU:s Interregprogram til videre undersøgelser af en ny fast forbindelse over Øresund i form af en tunnelbane. Ansøgningen er nu godkendt og arbejdet rettes nu blandt andet på at undersøge hvilken påvirkning en Øresundsmetro ville få både på korte rejser i regionen og længere rejser, blandt andet mod Stockholm og Hamburg, samt at analysere mulige stationsplaceringer.

”Jeg er glad for, at vi har fået EU-støtte til at fortsætte samarbejdet om en fremtidig Øresundsmetro, som vil få stor betydning for mobiliteten på tværs af Øresund og derfor indgår naturligt i vores fælles trafikprojekt for hele Greater Copenhagen. 85% af personrejserne over Øresund sker i dag via Øresundsbron. Den korte rejsetid på ca 20 minutter med en Øresundsmetro vil gøre det lettere at arbejde, uddanne sig, shoppe og have kulturelle oplevelser på begge sider af sundet. Det vil binde hele regionen endnu tættere sammen og være godt for borgerne, virksomhederne og turismen”, siger Frank Jensen, overborgmester i København.

Det fælles trafikprojekt for Greater Copenhagen, som blev lanceret sidste efterår, viser enighed om, at en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg skal bygges først og startes så snart som muligt, samt at Øresundsmetroen er koblet til udbygningen af Københavns Metro og kan bygges uafhængigt af, om en HH-forbindelse er besluttet.

Malmö og Københavns fælles undersøgelsesarbejde om en Øresundsmetro startede i januar 2012. Blandt andet er den tekniske udformning, sammenkobling med Københavns Metro og finansieringsmuligheder blevet undersøgt.

At bygge en Øresundsmetro er beregnet til at koste mellem 20 og 26 milliarder danske kroner og rejsetiden skønnes at blive 15–20 minutter, skriver News Øresund.