Home Nyheder Forsikring klar mod rejse-konkurser

Forsikring klar mod rejse-konkurser

0
SHARE

Blandt andet bliver det nu muligt for kunderne at købe en "konkursforsikring” i forbindelse med bestilling rejsen. Den kommer til at koste 20 kr. og, ordningen træder i kraft 1. januar. Ifølge den ansvarlige minister, Lene Espersen, vil ændringerne betyde, at man ”tager højde for ændrede rejsemønstre, blandt i forbindelse med at flere og flere benytter internettet. ” Så nu vil de kunne sikre sig hvis eksempelvis et flyselskab går konkurs”. Den nye mulighed er blandt andet et resultat af efterdønningerne, da Sterling gik ned.

Hvert år klager flere tusinde utilfredse forbrugere til Forbrugerklagenævnet eller et af de godkendte, private klagenævn. I langt de fleste tilfælde respekterer de erhvervsdrivende afgørelsen, når en forbruger får medhold i en klage. Men der findes også virksomheder, der konsekvent vælger at ignorere nævnenes afgørelser. Den tid er dog definitivt forbi, når lovændringen træder i kraft den 1. januar 2010.
Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen:
– Forbrugernes retsstilling i klagesager er blevet forbedret markant. Med ændringen tvinger vi de erhvervsdrivende til at tage afgørelserne fra Forbrugerklagenævnet og de godkendte, private klagenævn seriøst. Hvor de tidligere bare kunne ignorere afgørelser, der faldt ud til forbrugernes fordel, er de nu tvunget til at reagere, når en forbruger får medhold i en klage.

Lovændringen betyder, at hvis en virksomhed er uenig i en afgørelse fra Forbrugerklagenævnet eller et andet, godkendt klagenævn, skal nævnet have det at vide seneste 30 dage efter afgørelsen. Hvis virksomheden forholder sig passivt, kan forbrugeren gå til fogedretten med afgørelsen og få den tvangsfuldbyrdet.

Forbrugerstyrelsen er yderligere i gang med at se på, hvordan man kan udforme en ordning, der styrker forbrugerens mulighed for bistand i forbindelse med en eventuel retssag.

 

Skrevet af Klaus Givskov