Home Nyheder Femern A/S svarer på 12.600 tyske protester

Femern A/S svarer på 12.600 tyske protester

2
SHARE

Der kom blot 42 indsigelser under høringsrunden i Danmark, men på den tyske side af Femern Bælt afleverede 12.600 borgere og organisationer indsigelser mod planerne om en tunnel mellem de to lande.

I dag, onsdag, kan Femern A/S overrække svar på samtlige protester til myndighederne i Slesvig-Holsten, og det sker med en vis stolthed, lyder det fra konsortiets hovedkvarter i København. 25 tyske rådgiverfirmaer og 150 eksperter har været involveret.

Projektdirektør Ajs Dam: ”Et projekt som dette omfatter teknik, miljø, sejlads, tunnelsikkerhed og jura. Vi har været ekstremt grundige og forsøgt at forudse alt, som en myndighed har brug for til at skrive en byggetilladelse”.

Nu kommer så først høringsmøder i Tyskland. Dernæst en forventelig retssag af et par års varighed ved Forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig. Sagen ventes rejst af tyske miljøorganisationer.

Alt tyder på, at byggeriet må udskydes til 2020 og Ajs Dam forventer, at tunnelen kan indvies i 2028.

Danmarks Naturfredningsforening besluttede tidligt, at man ikke ville søge at forhindre tunnelen, fordi erfaringerne fra de faste forbindelser over Storebælt og Øresund blev langt bedre, end græsrødderne frygtede, siger direktør Michael Leth Jess.

”Vi har ikke kunnet finde noget, der havde miljøskadelige effekter, og vi synes, det har været uhyre grundigt med de miljøredegørelser, man har lavet”.

2 COMMENTS

  1. Det er trist at se, at Scandlines, der har de facto monopol på ruten, i den grad modarbejder byggeriet af den faste forbindelse. Scandlines har også samarbejde med den tyske miljøorganisation NABU, og som udenforstående kunne man godt mistænke dette samarbejde til at have et langt større og vigtigere omfang end nogle af parterne officielt vil stå ved, i særdeleshed mellem Scandlines og den øverste ledelse af NABU. Der er heller ikke blevet gravet grundigt nok i finansieringen af beltretter.de, der meget højlydt og aktivt har anbefalet alle til at klage over forbindelsen. Jeg spørger ofte mig selv om, at hvis der ikke havde været et kapitalfondsejet og kynisk monopol-rederi som Scandlines som konkurrent til den faste forbindelse, ville tyskerne så også kun have fået omkring 42 klager som vi har set det i Danmark? Ville den faste forbindelse allerede have stået klar nu? Min korte konklusion er, at Scandlines er et af Danmarks mest samfundsskadelige virksomheder, fordi de ikke alene driver rederi til noget, der kunne minder om ågerpriser, men samtidig bruger noget af deres overskud på i den grad at modarbejde fundamentale infrastrukturforbedringer, der vil komme alle samfundsborgere til gode.

    • Fehmern tunnelen ernok det mest unødvendige projekt der nogensinde er blevet drømt op af vores mere eller mindre idiotiske politikere. Ingen andre vil have den fordømte tunnel. Tyskerne er nærmest imod, Danskerne er ligeglade, Svenskerne siger sikkert pænt tak.
      En Kattegat forbindelse havde været meget mere relevant.

Comments are closed.