Home Nyheder Erstatning ved forsinkelse afgøres næste år

Erstatning ved forsinkelse afgøres næste år

1
SHARE

højesteretEn principiel dom ved Højesteret, der i fire sager afgør, om tekniske fejl ved forsinkede eller aflyste fly giver ret til kompensation, er berammet til marts 2016.

”Procesbevillingsnævnet mener, at sagerne indeholder principielle spørgsmål, som skal behandles i Højesteret”, siger ankeudvalgssekretær ved Højesteret Rikke Plesner Skovby.

Passagerernes rettigheder bunder i en EU-forordning fra 2004 for alle flyselskaber i EU, Island, Norge og Schweiz, samt flyselskaber uden for EU når de flyver ud fra et EU-land, men ikke når de flyver ind.

Der kommer hver uge 40-50 nye sager til Københavns Byret, som på grund af sagen i Højesteret ikke kan behandle ret mange af dem. Lige nu ligger der omkring 1.000 ubehandlede sager i byretten. De fleste handler om tekniske fejl på fly, fortæller chef for Københavns Byrets flysagskontor Stine Fink Hansen ti dr.dk.

”Vurderingen er, at 90-95% af sagerne skal udsættes. Rigtig mange af dem omhandler tekniske fejl og spørgsmålet om, hvornår flyselskaberne kan være fritaget for at betale kompensation”, siger hun.

”I de fleste sager er der 3-4 sagsøgere, så vi er oppe på omkring 3.000 til 4.000 berørte passagerer”.

I de fire konkrete sager, som prøves ved Højesteret, mener flyselskabet, at der ikke skal ydes kompensation, fordi der er der er tale om usædvanlige omstændigheder.

1 COMMENT

 1. Man har en mening indtil man har en ny !

  I 2008, ca 3 år efter flypassager rettighederne blev indført anmode jeg, som repræsentant for 70 medpassagerer, procesbevillingsnævnet om fri process til en sag omhandlende 3 døgns forsinkelse på en hjemrejse fra Thailand.
  Dette blev afslået med at det ikke var en sag som havde betydning for almenheden ?

  I dag 7 år efter, givers der appeltilladelse til samtlige luftfartsselskaber for bagatel sager med værdi under kr.10.000 ved småsagsproces?
  Om de her sager er så vigtige for samfundet undrer det at retssagen trækkes så langt ud.
  Vi har nu haft 7 år med Trafikstyrelsens manglende objektivitet i klagesagerne om kompensation, der tvang klagerne til at benytte de kompetente domstole hvor der forekom adskillige ophold af stævninger med henvisning til verserende sager ved EU-Domstolen eller Landsretten.
  Det undrer desuden at de 4 principsager ikke er forelagt EU-Domstolen der kun udtaler sig om sager som kan appelleres. Det kan Højesterets afgørelser ikke ?
  Det er også tankevækkende at den ene af de 4 princip sager er en replika sag til EU-Domstolens afgørelse i sagen Siewerts mod Condor som blev offentliggjort samme dag som principsagen den 14. November 2014. Den sag må i princippet være vejledende for socialstyrelsen til at afvise sagen skal for Højesteret idet det er uhørt at EU-domstolens afgørelser ikke følges af de nationale domstole.
  Forhåbentlig vil den endelige dom følge Nelson sagens eksempel og anerkende at der ydes regres for alle sager siden indførelsen af Rådsforordning nr. 261/2004 den 15. februar 2005 eller i det mindste fra den 1 April 2008 hvor Rejseankenævnet blev nedlagt idet luftfartsselskaberne trak sig ud af samarbejdet.
  Det er dog et spørgsmål om ikke luftfartsselskaberne indser løbet er kørt om de ikke opnår medhold i den verserende EU-Domstols sag KLM mod Van der Lans der formodentlig afgøres til September.
  Men på den anden side så går tiden og mange passagerer ønske ikke besværet med en tvist om klagen.

Comments are closed.