Home Nyheder Dansk-tysk vestkystturisme

Dansk-tysk vestkystturisme

0
SHARE

Projektet, der skal udvikle turismen langs vestkysten fra Nymindegab i nord til Tönning i syd, er det første projekt nogensinde, hvor turismens aktører på begge sider af den dansk-tyske grænse samarbejder om at udvikle turismen langs vestkysten i Danmark og Tyskland.

Projektets ledende partner er Rømø-Tønder Turistforening, og de øvrige fire partnere i projektet er på den danske side af grænsen Turistgruppen Vestjylland i Hvide Sande og Skærbæk Fritidscenter, mens partnerne på den tyske side er Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland og Nordsee-Tourismus-Service, der begge er hjemmehørende i Husum.

Siden bevillingen blev givet i april, har de fem partnere startet de første aktiviteter. Det første skridt var udviklingen af et fælles logo, som skal skabe en genkendelsesværdi for potentielle turister.

Et andet skridt i projektet har været at skabe oversigt over den viden, der findes på begge sider af grænsen om de turister, som i dag besøger området. Det er N.I.T. (Institut für Tourismus- und Bäderforschung) i Kiel, der har gennemgået samtlige eksisterende analyser og undersøgelser i Danmark og Tyskland og dermed har tilvejebragt en basisdokumentation for projektets videre arbejde.

Der er betydelige ’huller’ i analysematerialet, og projektet vil derfor nu igangsætte egne analyser, der skal give et mere detaljeret billede af, hvilke turister området i dag får besøg af, og hvilke ønsker og behov de har. Hertil kommer, at projektet ønsker at tilvejebringe viden om, hvad der skal til for at få flere danskere og tyskere til at vælge at holde ferie i det sydlige Danmark og nordlige Tyskland.

Samtidig er partnerne i færd med at udarbejde en fælles hjemmeside på adressen www.infonordsee.com, der ventes at få premiere primo november.

Skrevet af Flemming Juul