Home Nyheder Betydelig vækst hos Cimber Sterling

Betydelig vækst hos Cimber Sterling

0
SHARE

Antallet af passagerer steg 25% i februar 2010 i forhold til samme måned 2009. Den samlede passagertrafik (RPK) steg 85% i februar 2010 sammenlignet med februar 2009, og kapaciteten (ASK) steg med 63% i samme periode. Load factor steg til 65% i februar 2010 fra 57% i samme måned 2009. Yielden faldt til 0,99 i januar 2010 fra 1,62 i januar 2009 (-39%), primært pga. ændring i produktudbud.

Det samlede antal passagerer i februar 2010 var 174.334, en stigning på 25% i forhold til februar 2009. Væksten for Indenrigs og Regional var på henholdsvis 38% og 20%, og antallet af leisure-passagerer blev tredoblet i februar 2010, som følge af indsættelsen af yderligere fire til i alt seks Boeing.

I februar 2010 steg kapaciteten (ASK) med 63%, mens trafikken (RPK) steg med 85%. For Indenrigs og Leisure er trafikken steget mere end kapaciteten. For regional-segmentet har kapacitetsudvidelsen med Boeing 737 til en række destinationer oversteget væksten i efterspørgslen og derfor påvirket load factor negativt.

Trafikvæksten inden for Indenrigs og Leisure har medført en stigning i load factoren fra 57% i februar 2009 til 65% i februar 2010.

Yielden i januar 2010 var 0,99, hvilket svarer til et fald på -39% sammenlignet med januar 2009. Udviklingen dækker over en væsentlig ændring i produktudbuddet i de to sammenligningsperioder som følge af en stærkt øget andel af leisure-trafik, der har en væsentlig lavere yield end de andre segmenter. Yielden for leisure er steget med 26%. Herudover er yielden for Indenrigs faldet med 29%, hvilket delvist kompenseres ved en stigning i load factor på 20 procentpoint fra 52% til 72%. Yielden for regionalsegmentet er faldet 5%.

Øget produktion inden for leisure-området, der er kendetegnet ved længere flyvestrækninger, er den primære forklaring på stigningen i den gennemsnitlige sektorlænge på 35% fra 376 km til 508 km

I februar blev 96% af alle planlagte flyvninger gennemført, heraf 77% til tiden. Det er tilfredsstillende i betragtning af det vanskelige vintervejr og den høje flyvefrekvens.

Indenrigs: Den øgede konkurrence og lavere priser afledt heraf har medført et øget antal private rejsende, hvorfor antallet af passagerer er steget med 38% i februar 2010 sammenlignet med samme periode sidste år. Samtlige indenrigsruter har haft tocifret passagervækst i perioden.

Regional: Kapacitetsudvidelsen med Boeing 737 på en række af ruterne inden for regional-segmentet har oversteget væksten i efterspørgslen i perioden. Det har medført et fald i load factor fra 54% til 47%, på trods af en stigning i antallet af passagerer på 20%. For en række af ruterne er det besluttet at reducere kapaciteten ved at indsætte mindre fly fra ultimo marts.

Leisure: Load factor inden for leisure-segmentet blev realiseret på 72% i forhold til 52% samme periode sidste år. Justeret for ruten København – London Gatwick, der lukkes ultimo marts, ville load factor have været 77%. Ruten erstattes af København – London City

Nye ruter: I januar og februar 2010 har Cimber Sterling åbnet nye ruter fra København til Madrid, Sofia, Beograd, Bordeaux, Korsika og Thessaloniki. Desuden har Cimber Sterling åbnet nye ruter fra Billund til Mallorca, Prag og Dublin og direkte ruteflyvninger til Antalya ud af København, Billund og Aalborg.

Skrevet af Flemming Juul