Home Nyheder Bedre dækning mod konkurser

Bedre dækning mod konkurser

0
SHARE

Da Rejsegarantifondsloven blev ændret den 1. januar 2010, blev det muligt for private rejsekunder at tilkøbe konkursdækning til deres flybillet, men der har hersket usikkerhed om, hvilke flyselskaber, der registreres i fonden.

Det var Rejsegarantifondens opfattelse, at flyselskaber, som udbyder flybilletter med afrejse fra danske lufthavne, skal tilbyde private kunder dækningen, hvis flyselskabet har kontor eller en handling-agent i Danmark, og hvis det er muligt for kunder i Danmark at købe en billet hos selskabet – enten via selskabets hjemmeside og/eller på kontoret.

Mange af de internationale flyselskaber var uenige med fonden i, at de var omfattet af lovens krav om at være ”etableret i Danmark” og mente derfor ikke, at de skulle være registreret i fonden. I alt 13 flyselskaber påklagede fondens afgørelse om registreringspligt til Erhvervsankenævnet.

Erhvervsankenævnet har nu truffet afgørelse og har givet fonden medhold i 11 af sagerne. I to af sagerne har flyselskaberne fået medhold.

Erhvervsankenævnet har fastslået, at et internationalt flyselskab, som har hovedkontor udenfor Danmark men har et afdelingskontor i Danmark, og som sælger flybilletter med afrejse fra Danmark til kunder, der befinder sig i Danmark, skal registreres i fonden og tilbyde de private kunder konkursdækning i fonden. Hvis kunden vælger at købe dækningen (som pt. koster 20 kr.), vil kunden være omfattet af fondens dækning, hvis flyselskabet skulle gå konkurs.

I de 11 sager, hvor fonden har fået medhold, har flyselskaberne kontor i Danmark. I de to sidste sager har flyselskaberne ikke noget kontor i Danmark men kun en handling-agent i lufthavnen, og det har Erhvervsankenævnet ikke anset for tilstrækkeligt til, at kravet om etablering i Danmark er opfyldt.

Der er således nu et større antal flyselskaber, som skal registreres i fonden. Når de er registreret, vil de danske forbrugere have mulighed for at købe konkursdækning, når de køber flybilletter fra Danmark direkte hos disse flyselskaber. Ud over de 11 flyselskaber, som fonden har fået medhold overfor, er der en del andre flyselskaber, som har afventet udfaldet af sagerne i Erhvervsankenævnet, og som nu vil få meddelelse fra fonden om, at de skal registreres.

Siden muligheden for at købe konkursdækning på en flybillet blev indført pr. 1. januar 2010 er der i løbet af 1. halvår af 2010 ca. 100.000 kunder, som har valgt at købe dækningen og har været ude at rejse.

Skrevet af Flemming Juul