Home Nyheder Anbefaler Cimber-aktiekøb

Anbefaler Cimber-aktiekøb

2
SHARE

Ifølge aktieinfo.net er det en milepæl, når Cimber Sterling i juli fremlægger sit årsregnskab, hvor det er nødvendigt med dokumentation for en genopretning af økonomien, skriver business.dk.

aktieinfo.net mener, at selskabet på længere sigt har en særdeles god, men risikofyldt udviklingsmulighed og anbefaler de forsigtige investorer at afvente selskabets Q4-regnskab før et langsigtet køb.

Udviklingsmulighederne skulle, ifølge Aktieinfo, ligge i gode muligheder for øget indtjening gennem højere belægning og trimning af det eksisterende rutenet. Samtidig venter analytikerne, at den hårde konkurrence vil aftage noget efter år med tabsgivende priser. Det skønnes også, at konjunkturforbedring vil øge efterspørgslen, mens man skønner, at der er større chance for faldende end for stigende brændstofpriser.

Skrevet af Flemming Juul

2 COMMENTS

  1. Nærværende analyse er udarbejdet efter anmodning af Cimber Sterling Group A/S, og Aktieinfo har modtaget honorar for udfærdigelsen af denne analyse, der desuden har været forelagt selskabet. Analysen og konklusionerne heri er alene udarbejdet af Aktieinfo. Aktieinfo, John Stihøj og/eller Lau Svenssen ejer aktier i Cimber Sterling Group A/S på tidspunktet for analysen. Aktieinfo kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af ovennævnte oplysninger, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resultere i ikke opnået fortjeneste. Det anbefales altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en mægler før der disponeres. Investering i aktier er altid behæftet med risiko for tab.
    Aktieinfo har modtaget honorar for udfærdigelsen

  2. Læser man om Cimber i nyhederne var der stor tvivl om firmaet havde en fremtid for en måned siden. Nu er sangen pludselig blevet en anden.. Tror det er en go ide at holde hesten vedr køb af aktier i luftfart generelt for tiden..

Comments are closed.