Home Nyheder Foreløbig kun to sager i nyt klagenævn

Foreløbig kun to sager i nyt klagenævn

0
SHARE

Det er muligt at klage over forhold på en dansk campingplads til et særligt klagenævn i Campingrådet. Der har til dato været to klagesager oppe i nævnet; en hvor en nordmand
klagede over en uhumsk campinghytte og fik 300 kr. tilbage, samt en anden mere kompliceret sag, som gik klageren imod. Klagenævnet holder fire årlige møder til afgørelser af klager. En forudsætning for fremføring af en klage, er, at klagen skal kunne opgøres til et pengebeløb. Der kan ikke klages over dårlig service eller forhold, der angår campingpladsens interne drift. Får
man delvis eller fuldt medhold i en klage, udbetales beløbet af Campingrådet. Klagegebyret er på kr.150,- som erstattes, hvis man får delvis eller fuld medhold i klagen. Der kan rekvireres klageskema på tlf. 39 27 88 44 mellem kl. 8-15 eller www.campingraadet.dk

Skrevet af